Hvem nomineres

Hans Pinderup

Førstidpensionist Vestjylland
18
Link to web

Jeg nominerer Hans Pinderup fordi han gøre et kæmpe stykke frivilligt arbejde for Scleroseforeningen. Hans står altid parat til at støtte, give gode råd samt hjælpe folk med deres Sclerose. Ligesom han hjælper folk bredt i lokalsamfundet med at bruge deres pc´ere m.m. Dette på trods af, at Hans selv sidder i kørestol og har brug for hjælpere, fordi Hans har flere funktionsnedsættelser, samt lider af flere af Sclerosen uafhængige sygdomme. Det er helt sikkert, at hvis I undersøger Hans indsats i nærområdet, vil han være kendt af rigtig mange mennesker for hans utrættelige indsats for at holde livsmodet oppe hos andre ny-diagnosticerede - og stå parat med gode råd om hjælpemuligheder for dem der måtte komme i klemme i systemet. Hans, har været inviteret til Fredensborg for at blive takket af Dronningen for sin indsats for nogle år siden (!) -og har siden forsat sit arbejde, på trods af tilstødende problemer i hans eget sygdomsbillede. Indsatsen fortjener opmærksomhed -og en stor tak.